Menu

Chuyên mục

Video

Bài ca công đoàn
liên đoàn lao động
Văn bản huyện
Qc left4
qc left 3

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 69


Hôm nayHôm nay : 84

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1758

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 57536

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Công văn quy định chế độ thông tin báo cáo đối với CĐCS

Thứ ba - 19/09/2017 00:17
  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  HUYỆN TIÊN PHƯỚC       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
            Số: 07  / CV - LĐLĐ                                                Tiên Phước, ngày 22  tháng 2 năm 2016
    V/v quy định chế độ thông tin báo cáo
 
 
 Kính gởi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.
 
Để thống nhất thời gian thực hiện chế độ thông tin báo cáo hằng năm của Công đoàn cơ sở đối với Liên đoàn lao động huyện nhằm làm cơ sở cho việc xét thi đua cuối năm.
Nay Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, trên cơ sở  trực thuộc thực hiện các chế độ thông tin báo cáo hằng năm phải chấp hành đúng yêu cầu, cụ thể như sau:
- Bản đăng ký giao ước thi đua gởi về Liên đoàn lao động huyện trước ngày 25 tháng 1 hằng năm. Riêng báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động gởi về Liên đoàn lao động huyện trước ngày 20 tháng 1 hằng năm.
- Đối với báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng gởi về Liên đoàn lao động huyện trước ngày 8 tháng 3, 8 tháng 6, ngày 8 tháng 9.
- Đối với báo cáo tổng kết năm, báo cáo kết quả bình xét danh hiệu Hai giỏi, bảng chấm điểm Công đoàn cơ sở vững mạnh, hồ sơ khen thưởng gởi về Liên đoàn lao động huyện trước ngày 31 tháng 10 hằng năm.
- Nhận kinh phí công đoàn, chuyển kinh phí theo từng quý nhưng phải kết thúc trước ngày 5 tháng 12 hằng năm.
- Báo cáo dự toán kinh phí công đoàn năm sau gởi về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 15 tháng 10 hằng năm.
- Báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn gởi về Liên đoàn lao động huyện trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.
- Ngoài các báo cáo trên, Ban Chấp hành các CĐCS, trên CS trực thuộc cần gởi báo cáo đột xuất những công việc khác mà công đoàn đã tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Liên đoàn Lao động huyện.
*Hồ sơ báo cáo dự toán, báo cáo quyết toán KPCĐ và  hồ sơ khen thưởng gồm:
- Đối với báo cáo dự toán KPCĐ:
Gồm 2 bộ, mỗi bộ gồm 1 báo cáo tổng hợp dự toán, bảng tổng hợp danh sách lao động tiền lương hoặc bảng lương của đơn vị lấy mốc tháng 9 hoặc tháng 10; bảng lương dự toán phải theo mẫu quy định.
- Đối với báo cáo quyết toán KPCĐ:
Gồm 2 bộ, mỗi bộ gồm 01 bản báo cáo tổng hợp quyết toán, 01 bảng kê chứng từ thu, 01 bảng kê chứng từ chi theo biểu mẫu quy định.
- Khen thưởng: Tờ trình đề nghị khen thưởng, biên bản họp xét khen thưởng, bản báo cáo thành tích tập thể, cá nhân.  Đối với tập thể phải có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.
* Nội dung báo cáo phải chính xác, cụ thể, khách quan và đúng trọng tâm.
Quy định này áp dụng kể từ năm 2016. Đề nghị Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện nghiêm túc.
      
     Nơi nhận:                                                                                                                         TM.BAN THƯỜNG VỤ
   - BCH CĐCS, trên CS (T/hiện);                                                                                                CHỦ TỊCH
   - Lưu VP
                                                                                                                                                         (đã ký)
                                                     
 
                      
                                                                                                                                                     Lê Ngọc Thanh
 
 

Tác giả bài viết: Văn Khánh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Huân chương lao động

Giới thiệu

Đề cương tuyenn truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN  TRUYỀN 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 -...

Góc nghệ thuật

Đăng nhập thành viên