Trang nhất » Video » Công đoàn Tiên Phước

Cảnh đẹp Lò Thung - Tiên Phước

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=ZQKh4lTv6ck

Các videos khác


Những ca khúc về...
Lượt xem: 204

Bài ca công đoàn
Lượt xem: 60
 

Huân chương lao động

Giới thiệu

Lịch sử công đoàn

LỊCH SỬ HÀO HÙNG Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng ra đời và lãnh đạo (1930), giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã xây dựng, phát triển và trưởng thành nhịp bước với lịch sử giải phóng dân tộc, lịch sử bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Nằm trong tiến...

Góc nghệ thuật

Đăng nhập thành viên