Kế học Giám sát theo QĐ 217/BCT, năm 2020

Thứ tư - 25/03/2020 08:18
   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỌNG TỈNH QUẢNG NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TIÊN PHƯỚC         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                Số: 01/KH – LĐLĐ                      Tiên Phước, ngày 10   tháng 02  năm 2020
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác giám sát theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị
Năm 2020
 
           Thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
           Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Phước; Căn cứ chương trình Kế hoạch công tác của Liên đoàn Lao động huyện năm 2020;
           Nay Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tiên Phước xây dựng kế hoạch giám sát năm 2020 cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
          1. Mục đích:
          - Giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện.
          - Kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm và kiến nghị các cấp, các ngành liên quan giải quyết các chế độ chính sách cho phù hợp, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
          2. Yêu cầu:
          - Lựa chọn và xác định nội dung giám sát cụ thể, có trọng tâm.
          - Việc giám sát phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, khách quan, đúng pháp luật và không trái với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn và của Nhà nước.
          - Thông qua việc giám sát đề xuất, kiến nghị việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.
          II. NỘI DUNG GIÁM SÁT:
          Giám sát quy trình tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.
          III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN,  ĐỊA ĐIỂM GIÁM SÁT:
1. Đối tượng: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Kim Đồng và cơ quan UBND xã Tiên Lập.
2. Thời gian tiến hành giám sát: tháng 4 năm 2020.
          3. Địa điểm giám sát: tại trường Tiểu học Kim Đồng và cơ quan xã Tiên Lập.
IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT
          + Lãnh đạo cơ quan Liên đoàn Lao động huyện.
          + Mời đại diện lãnh đạo Ban Dân vận huyện ủy, UBMT TQ huyện, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng LĐ TBXH, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Giáo dục đào tạo và các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra giám sát.
          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          1. Đối với  Liên đoàn Lao động huyện:
          - Xây dựng kế hoạch giám sát, xây dựng đề cương hướng dẫn, tổ chức họp đoàn triển khai nhiệm vụ cụ thể để tiến hành giám sát theo đúng kế hoạch đề ra.
          - Phân công nhiệm vụ các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu nội dung, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng quy định.
          - Xây dựng dự trù kinh phí phục vụ cho việc giám sát.
          2. Đối với đơn vị được giám sát:
          - Trường Tiểu học Kim Đồng: Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch công đoàn, Kế toán, Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan được giám sát.
          - UBND xã Tiên Lập: Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch công đoàn, Kế toán, Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan được giám sát.
          Đề nghị Ban Giám hiệu trường Tiểu học Kim Đồng và UBND xã Tiên Lập chuẩn bị nội dung theo đề cương hướng dẫn, bố trí địa điểm và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn giám sát làm việc đạt kết quả.
          Trên đây là Kế hoạch giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị về việc thực hiện các quy định pháp luật năm 2020 của Liên đoàn lao động huyện Tiên Phước.
 
                                                                                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ                          
   Nơi nhận:                                                                                                                                            CHỦ TỊCH
 - BTV LĐLĐ tỉnh( B/cáo)                                 
 - BTV Huyện ủy ( B/cáo)
 - Ban Dân vận HU/(Báo cáo)                                                                                                            (Đã ký và ấn dấu)
 - Ủy ban MTTQVN huyện ( Báo cáo)                                   
 -  Đơn vị được giám sát ( thực hiện)                     
 - Lưu VP.                                                                           
                                                                                                                                                                 Lê Ngọc Thanh
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến

Cách thức làm việc của cán bộ viên chức Liên Đoàn Lao Động huyện Tiên Phước?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay123
  • Tháng hiện tại4,216
  • Tổng lượt truy cập336,466
Liên kết web