HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021, SƠ KẾT PHONG TRÀO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG VÀ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Thứ tư - 22/09/2021 15:36
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TIÊN PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021,
SƠ KẾT PHONG TRÀO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
 
Nhằm tổng kết và khen thưởng phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2020 – 2021, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2021 – 2022; sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước, sáng ngày 16/9/2021, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tiên Phước tiến hành tổ chức hội nghị với mục đích nêu trên.
Để tránh tình trạng tụ tập đông người, đảm bảo phòng chống dịch Covid – 19, LĐLĐ huyện chỉ triệu tập và thành phần tham dự hội nghị, gồm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Tiên Phước khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2023); các tập thể, cá nhân Công đoàn cơ sở (CĐCS) được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen năm học 2020 – 2021; cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2021 và được tặng bằng khen “Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”; cá nhân được LĐLĐ tỉnh khen thưởng về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, còn có Phóng viên Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh, truyền hình huyện đến theo dõi và đưa tin về hội nghị.
IMG20210916080727Toàn cảnh hội nghị
Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Ngọc Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh – Chủ tịch LĐLĐ huyện, hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 và Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm học 2020 – 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 – 2022 do đồng chí Nguyễn Đình Chỉ – Phó Chủ  tịch LĐLĐ huyện trình bày tại hội nghị.
Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhấn mạnh: Dù ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nhưng trong 6 tháng đầu năm 2021, LĐLĐ huyện đã tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát tài chính đồng cấp, kiểm tra việc chi hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng của đại dịch và kiểm tra, giám sát hoạt động của CĐCS. Ngoài ra, LĐLĐ tổ chức 2 cuộc giám sát theo QĐ 217/QĐ-TW của Bộ Chính trị tại Trường Trung học cơ sở Trần Ngọc Sương và Ủy ban nhân dân xã Tiên Lãnh. Về phía cơ sở, có 100% CĐCS phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức đầu năm; có 40 đoàn viên mới được kết nạp vào tổ chức Công đoàn, đạt tỷ lệ 57.2% so với kế hoạch năm; giới thiệu được 22 đoàn viên Công đoàn ưu trú cho Đảng xem xét kết nạp/ 35 đoàn viên theo chỉ tiêu giao cả năm, đạt tỷ lệ 62.8%...
Tại Báo cáo hoạt động Công đoàn trường học, đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện biểu dương: Nhiều trường học làm tốt Công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là CĐCS phối hợp với Chính quyền nhà trường xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế chi tiêu tài chính Công đoàn, Quy chế thi đua khen thưởng, Nội quy cơ quan; đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, các khoản hỗ trợ cho CNVCLĐ; nhiều CĐCS tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã tạo ra được sân chơi tinh thần bổ ích cho đông đảo đoàn viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được đề trọng, nhất là việc đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng chống dịch Covid –19, nói không với thuốc lá theo chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh. Các nhiệm vụ phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn và Công tác nữ công cũng được LĐLĐ quan tâm chỉ đạo, theo dõi, đánh giá thường xuyên, sát sao, nghiêm túc và đạt được kết quả tốt.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid –19 nên LĐLĐ huyện chưa tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt Công đoàn năm 2021 theo chỉ tiêu được LĐLĐ tỉnh giao đầu năm. Đối với cán bộ Công đoàn các trường học, do tập trung cho công tác chuyên môn nên thiếu đầu tư cho công tác Công đoàn; quan hệ phối hợp giữa Công đoàn với Chính quyền nhà trường có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; nhiều CĐCS chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, chưa khai thác có hiệu quả Cổng thông tin điện tử LĐLĐ huyện, nhất là việc viết tin bài phản ánh các hoạt động từ cơ sở và việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các cuộc thi tìm hiểu trên mạng internet theo sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh còn hạn chế; ngoài ra, còn có đoàn viên vi phạm pháp luật, đó là những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến.
 
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Công đoàn huyện và công tác Công đoàn năm học 2021 – 2022, đồng chí Nguyễn Đình Chỉ quán triệt các nội dung cần tập trung, đó là:
- Tiếp tục thăm và tặng quà CNVCLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn;
- Phối hợp với phòng Lao động Thương binh – Xã hội và các ngành chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước;
- Chỉ đạo CĐCS vận động cán bộ, đoàn viên hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid – 19”, đóng góp bằng tiền mặt mỗi đoàn viên, CNVCLĐ ít nhất 01 ngày lương /người và các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid – 19 theo kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Phước;
- Triển khai hoạt động ngày Dân số thế giới; tổ chức các hoạt động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, chăm lo cho nữ CNVCLĐ và tổng kết hoạt động nữ công năm 2021;
- Củng cố, bổ sung Ban chấp hành CĐCS những nơi có biến động; báo cáo thống kê số liệu CNVCLĐ, đoàn viên CĐCS và báo cáo sơ kết hoạt động công tác kiểm tra, giám sát các cấp Công đoàn năm 2021; tiếp tục thực hiện công tác nhập dữ liệu đoàn viên Công đoàn trên phần mềm quản lý;
- Triển khai tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho CĐCS; chấm điểm thi đua phân loại CĐCS khối cơ quan Hành chính sự nghiệp và khối xã, thị trấn năm 2021;
- Tăng cường đôn đốc các CĐCS thực hiện tốt việc thu chi tài chính Công đoàn. Chuyển nộp nghĩa vụ đầy đủ về LĐLĐ tỉnh theo dự toán được giao; phối hợp với các đơn vị kiểm tra, đôn đốc thu nợ kinh phí Công đoàn đối với doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước;
- Rà soát và quyết liệt triển khai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Công đoàn năm 2021 và tổ chức phù hợp, hiệu quả công tác Công đoàn trường học năm học 2021 – 2022 trong điều kiện ứng phó đại dịch.
Tại hội nghị, LĐLĐ huyện đã tổ chức tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2021 cho 2 cá nhân và tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được LĐLĐ các cấp khen thưởng trong năm học 2020 – 2021, “Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị.
                                                                                                                                                                          Người viết bài: Nguyễn Ngọc Mẫn
 
Một số hình ảnh tại Hội nghi. Tặng BK LĐ tỉnh Chỉ thị 05 cho Đc Nguyên Minh XinhTặng BK LĐ tỉnh chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển cho 2 cá nhânTặng giấy khen LĐ huyện chuyên đề VHTT và chuyên đề Hai giỏi cho 4TT và 4 cá nhân
Trao kỷ niệm chương công đoàn cho 2 đcTặng BK LĐ tỉnh chuyên đề Văn hóa thể thao cho 1 cá nhân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến

Cách thức làm việc của cán bộ viên chức Liên Đoàn Lao Động huyện Tiên Phước?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay51
  • Tháng hiện tại3,850
  • Tổng lượt truy cập340,742
Liên kết web